RoháčekSofoniáš1,5

Sofoniáš 1:5

i tých, ktorí a klaňajú na po­strešiach nebes­kému voj­sku, i tých, ktorí sa klaňajú Hos­podinovi, ktorí pri­sahajú na neho, a ktorí pri­sahajú na svoj­ho kráľa, Molocha,


Verš v kontexte

4 A vy­striem svoju ruku na Júdu i na všet­kých obyvateľov Jeruzalema a vy­plienim z tohoto mies­ta ostatok Bála, meno kňazov sln­ka s inými kňazmi, 5 i tých, ktorí a klaňajú na po­strešiach nebes­kému voj­sku, i tých, ktorí sa klaňajú Hos­podinovi, ktorí pri­sahajú na neho, a ktorí pri­sahajú na svoj­ho kráľa, Molocha, 6 i tých, ktorí od­chádzajú zpät, aby ne­na­sledovali Hos­podina, a ktorí nehľadajú Hos­podina ani sa ne­pýtajú po ňom.

späť na Sofoniáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

5 i tých, ktorí a klaňajú na po­strešiach nebes­kému voj­sku, i tých, ktorí sa klaňajú Hos­podinovi, ktorí pri­sahajú na neho, a ktorí pri­sahajú na svoj­ho kráľa, Molocha,

Evanjelický

5 aj tých, čo sa na nás­trešiach nebes­kému voju klaňajú, čo klaňajú sa pri­sahajúc Hos­podinovi, aj na Mil­kóma pri­sahajú;

Ekumenický

5 aj tých, čo sa na strechách klaňajú nebes­kému zá­stupu, tých, čo sa pred Hos­podinom klaňajú a pri­sahajú, ale sa za­prisahávajú aj na Mil­kóma;

Bible21

5 ty, kdo se na stře­cháchklanějí ne­bes­ké­mu zástupu; ty, kdo se klanějí a přísahají Hospodinu, zároveň však i tomu je­jich Mo­lo­chu;