Bible21Sofoniáš1,5

Sofoniáš 1:5

ty, kdo se na stře­cháchklanějí ne­bes­ké­mu zástupu; ty, kdo se klanějí a přísahají Hospodinu, zároveň však i tomu je­jich Mo­lo­chu;


Verš v kontexte

4 Vztáhnu ruku i na Ju­dua na všech­ny obyva­te­le Jeruzaléma. Na tom­to místě vy­hladímzbytky uctívání Baala, každou připo­mínku na kněží, kteří obětova­li mod­lám – 5 ty, kdo se na stře­cháchklanějí ne­bes­ké­mu zástupu; ty, kdo se klanějí a přísahají Hospodinu, zároveň však i tomu je­jich Mo­lo­chu; 6 ty, kdo se od Hos­po­di­na odvracejí, kdo Hos­po­di­na ne­hledajía kdo se po něm neptají.“

späť na Sofoniáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

5 i tých, ktorí a klaňajú na po­strešiach nebes­kému voj­sku, i tých, ktorí sa klaňajú Hos­podinovi, ktorí pri­sahajú na neho, a ktorí pri­sahajú na svoj­ho kráľa, Molocha,

Evanjelický

5 aj tých, čo sa na nás­trešiach nebes­kému voju klaňajú, čo klaňajú sa pri­sahajúc Hos­podinovi, aj na Mil­kóma pri­sahajú;

Ekumenický

5 aj tých, čo sa na strechách klaňajú nebes­kému zá­stupu, tých, čo sa pred Hos­podinom klaňajú a pri­sahajú, ale sa za­prisahávajú aj na Mil­kóma;

Bible21

5 ty, kdo se na stře­cháchklanějí ne­bes­ké­mu zástupu; ty, kdo se klanějí a přísahají Hospodinu, zároveň však i tomu je­jich Mo­lo­chu;

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček