EkumenickýSkutky9,5

Skutky 9:5

Skutky apoštolov

Od­povedal: Kto si, Pane? A on po­vedal: Ja som Ježiš, ktorého ty prena­sleduješ.


Verš v kontexte

4 Padol na zem a počul hlas: Šavol! Šavol! Prečo ma prena­sleduješ? 5 Od­povedal: Kto si, Pane? A on po­vedal: Ja som Ježiš, ktorého ty prena­sleduješ. 6 No vstaň a choď do mes­ta, tam ti po­vedia, čo máš robiť.

späť na Skutky, 9

Príbuzné preklady Roháček

5 A on povedal: Kto si, Pane? A Pán po­vedal: Ja som Ježiš, ktorého ty prena­sleduješ, tvrdo ti bude proti os­tňu sa vzpečovať.

Evanjelický

5 A on po­vedal: Kto si, Pane? Od­povedal mu: Ja som Ježiš, ktorého ty prena­sleduješ.

Ekumenický

5 Od­povedal: Kto si, Pane? A on po­vedal: Ja som Ježiš, ktorého ty prena­sleduješ.

Bible21

5 Ze­ptal se: „Kdo jsi, Pane?“ Ten od­po­věděl: „Já jsem Ježíš, kterého ty pronásle­duješ.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček