EkumenickýSkutky9,6

Skutky 9:6

Skutky apoštolov

No vstaň a choď do mes­ta, tam ti po­vedia, čo máš robiť.


Verš v kontexte

5 Od­povedal: Kto si, Pane? A on po­vedal: Ja som Ježiš, ktorého ty prena­sleduješ. 6 No vstaň a choď do mes­ta, tam ti po­vedia, čo máš robiť. 7 Muži, ktorí šli s ním, os­tali stáť ne­mí od úžasu, lebo počuli hlas, ale ni­koho ne­videli.

späť na Skutky, 9

Príbuzné preklady Roháček

6 A on trasúc a desiac sa po­vedal: Pane, čo chceš, aby som učinil? A Pán jemu: Vstaň a voj­di do mes­ta, a po­vie sa ti, čo máš robiť.

Evanjelický

6 Ale [ťažko sa ti bude spierať os­tňu. Trasúc sa a diviac, spytoval sa (Saul): Čo chceš, Pane, aby som činil? Pán od­povedal: ] Vstaň a choď do mes­ta a po­vedia ti, čo máš robiť.

Ekumenický

6 No vstaň a choď do mes­ta, tam ti po­vedia, čo máš robiť.

Bible21

6 Vstaň a jdi do měs­ta; tam se do­zvíš, co máš dělat.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček