EkumenickýSkutky9,4

Skutky 9:4

Skutky apoštolov

Padol na zem a počul hlas: Šavol! Šavol! Prečo ma prena­sleduješ?


Verš v kontexte

3 Ako tak išiel a blížil sa k Damasku, ožiarilo ho svet­lo z neba. 4 Padol na zem a počul hlas: Šavol! Šavol! Prečo ma prena­sleduješ? 5 Od­povedal: Kto si, Pane? A on po­vedal: Ja som Ježiš, ktorého ty prena­sleduješ.

späť na Skutky, 9

Príbuzné preklady Roháček

4 a pad­núc na zem počul hlas, ktorý mu hovoril: Sau­le, Sau­le, prečo ma prena­sleduješ?

Evanjelický

4 padol na zem a počul hlas, ktorý mu vravel: Saul, Saul, prečo ma prena­sleduješ?

Ekumenický

4 Padol na zem a počul hlas: Šavol! Šavol! Prečo ma prena­sleduješ?

Bible21

4 Padl na zem a us­lyšel hlas: „Sau­le, Sau­le, pro­č mě pronásleduješ?“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček