EkumenickýSkutky28,30

Skutky 28:30

Skutky apoštolov

Ohlasoval Božie kráľov­stvo a učil o Pánovi Ježišovi Kris­tovi s úplnou od­vahou a bez pre­kážok.


Verš v kontexte

28 Vedz­te teda, že táto Božia spása je po­slaná po­hanom a oni budú počúvať. 29 Pavol os­tal celé dva roky vo svojom najatom byte a prijímal všet­kých, ktorí k nemu pri­chádzali. 30 Ohlasoval Božie kráľov­stvo a učil o Pánovi Ježišovi Kris­tovi s úplnou od­vahou a bez pre­kážok.

späť na Skutky, 28

Príbuzné preklady Roháček

30 A Pavel zo­stal celé dva roky v byte, ktorý si sám najal, a prijímal všet­kých, ktorí pri­chádzali k ne­mu,

Evanjelický

30 Pavel zo­stal po­tom celé dva roky v najatom byte, prijímal všet­kých, ktorí pri­chádzali k nemu

Ekumenický

30 Ohlasoval Božie kráľov­stvo a učil o Pánovi Ježišovi Kris­tovi s úplnou od­vahou a bez pre­kážok.

Bible21

30 Pavel pak zůstal ce­lé dva roky ve vlastním pronájmu a při­jí­mal všech­ny, kdo za ním při­cháze­li.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček