EkumenickýSkutky28,17

Skutky 28:17

Skutky apoštolov

Po troch dňoch Pavol zvolal pop­red­ných Židov. Keď sa zišli, hovoril im: Muži, bratia! Ja som ne­urobil nič ani proti Bohu, ani proti zvykom ot­cov, no v Jeruzaleme ma uväz­nili a vy­dali do rúk Rimanov,


Verš v kontexte

16 Po príchode do Ríma Pav­lovi do­volili bývať v súkromí s vojakom, ktorý ho strážil. 17 Po troch dňoch Pavol zvolal pop­red­ných Židov. Keď sa zišli, hovoril im: Muži, bratia! Ja som ne­urobil nič ani proti Bohu, ani proti zvykom ot­cov, no v Jeruzaleme ma uväz­nili a vy­dali do rúk Rimanov, 18 ktorí ma na zá­klade vy­šet­rovania chceli pre­pus­tiť, lebo nenašli na mne nijakú vinu hod­nú smr­ti.

späť na Skutky, 28

Príbuzné preklady Roháček

17 A stalo sa, že po troch dňoch si svolal Pavel pop­red­ných zo Židov, a keď sa sišli, hovoril im: Ja, mužovia bratia, hoci som ne­urobil ničoho na priekor iz­rael­skému ľudu alebo proti ot­cov­ským obyčajam, vy­daný som z Jeruzalema jako väzeň do rúk Rimanom,

Evanjelický

17 Po troch dňoch zvolal (Pavel) tamojších pop­red­ných Židov, a keď sa zišli, hovoril im: Mužovia, bratia, hoci som sa ničoho nedopus­til proti ľudu ani proti ot­cov­ským obyčajom, pred­sa ako väzňa vy­dali ma z Jeruzalema Rimanom do rúk;

Ekumenický

17 Po troch dňoch Pavol zvolal pop­red­ných Židov. Keď sa zišli, hovoril im: Muži, bratia! Ja som ne­urobil nič ani proti Bohu, ani proti zvykom ot­cov, no v Jeruzaleme ma uväz­nili a vy­dali do rúk Rimanov,

Bible21

17 Po třech dnech Pavel svo­lal místní ži­dov­ské před­sta­vené. Když se seš­li, ře­kl jim: „Bratři, ačko­li jsem se ni­jak ne­pro­vi­nil pro­ti naše­mu lidu ani pro­ti ot­cov­ským zvykům, byl jsem v Je­ruzalémě za­tčen a vy­dán Ří­manům.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček