EkumenickýSkutky28,18

Skutky 28:18

Skutky apoštolov

ktorí ma na zá­klade vy­šet­rovania chceli pre­pus­tiť, lebo nenašli na mne nijakú vinu hod­nú smr­ti.


Verš v kontexte

17 Po troch dňoch Pavol zvolal pop­red­ných Židov. Keď sa zišli, hovoril im: Muži, bratia! Ja som ne­urobil nič ani proti Bohu, ani proti zvykom ot­cov, no v Jeruzaleme ma uväz­nili a vy­dali do rúk Rimanov, 18 ktorí ma na zá­klade vy­šet­rovania chceli pre­pus­tiť, lebo nenašli na mne nijakú vinu hod­nú smr­ti. 19 No Židia sa proti tomu po­stavili, a tak som bol donútený od­volať sa k cisárovi, ale nie pre­to, aby som z niečoho obžaloval svoj národ.

späť na Skutky, 28

Príbuzné preklady Roháček

18 ktorí, keď ma vy­šet­rili, chceli ma prepustiť, pre­tože nie je na mne nijakej viny, p­re ktorú by som bol hod­ný smrti.

Evanjelický

18 tí ma vy­šet­rili a chceli pre­pus­tiť, pre­tože niet na mne viny, pre ktorú by som si za­sluhoval sm­rť.

Ekumenický

18 ktorí ma na zá­klade vy­šet­rovania chceli pre­pus­tiť, lebo nenašli na mne nijakú vinu hod­nú smr­ti.

Bible21

18 Ti mě po výs­le­chu chtě­li pro­pustit s tím, že jsem ne­spá­chal nic, za co bych za­s­loužil smrt.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček