Bible21Skutky28,17

Skutky 28:17

Po třech dnech Pavel svo­lal místní ži­dov­ské před­sta­vené. Když se seš­li, ře­kl jim: „Bratři, ačko­li jsem se ni­jak ne­pro­vi­nil pro­ti naše­mu lidu ani pro­ti ot­cov­ským zvykům, byl jsem v Je­ruzalémě za­tčen a vy­dán Ří­manům.


Verš v kontexte

16 V Římě Pavel do­stal po­vo­lení byd­let v sou­kro­mí s vo­jákem, který ho hlídal. 17 Po třech dnech Pavel svo­lal místní ži­dov­ské před­sta­vené. Když se seš­li, ře­kl jim: „Bratři, ačko­li jsem se ni­jak ne­pro­vi­nil pro­ti naše­mu lidu ani pro­ti ot­cov­ským zvykům, byl jsem v Je­ruzalémě za­tčen a vy­dán Ří­manům. 18 Ti mě po výs­le­chu chtě­li pro­pustit s tím, že jsem ne­spá­chal nic, za co bych za­s­loužil smrt.

späť na Skutky, 28

Príbuzné preklady Roháček

17 A stalo sa, že po troch dňoch si svolal Pavel pop­red­ných zo Židov, a keď sa sišli, hovoril im: Ja, mužovia bratia, hoci som ne­urobil ničoho na priekor iz­rael­skému ľudu alebo proti ot­cov­ským obyčajam, vy­daný som z Jeruzalema jako väzeň do rúk Rimanom,

Evanjelický

17 Po troch dňoch zvolal (Pavel) tamojších pop­red­ných Židov, a keď sa zišli, hovoril im: Mužovia, bratia, hoci som sa ničoho nedopus­til proti ľudu ani proti ot­cov­ským obyčajom, pred­sa ako väzňa vy­dali ma z Jeruzalema Rimanom do rúk;

Ekumenický

17 Po troch dňoch Pavol zvolal pop­red­ných Židov. Keď sa zišli, hovoril im: Muži, bratia! Ja som ne­urobil nič ani proti Bohu, ani proti zvykom ot­cov, no v Jeruzaleme ma uväz­nili a vy­dali do rúk Rimanov,

Bible21

17 Po třech dnech Pavel svo­lal místní ži­dov­ské před­sta­vené. Když se seš­li, ře­kl jim: „Bratři, ačko­li jsem se ni­jak ne­pro­vi­nil pro­ti naše­mu lidu ani pro­ti ot­cov­ským zvykům, byl jsem v Je­ruzalémě za­tčen a vy­dán Ří­manům.

Bible21Skutky28,17

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček