EkumenickýSkutky28,16

Skutky 28:16

Skutky apoštolov

Po príchode do Ríma Pav­lovi do­volili bývať v súkromí s vojakom, ktorý ho strážil.


Verš v kontexte

15 Keď sa tamojší bratia o nás do­počuli, prišli nám v ústrety až k Appiovmu Fóru a k Trom krčmám. Keď ich Pavol uzrel, vzdával Bohu vďaky a nadobudol od­vahu. 16 Po príchode do Ríma Pav­lovi do­volili bývať v súkromí s vojakom, ktorý ho strážil. 17 Po troch dňoch Pavol zvolal pop­red­ných Židov. Keď sa zišli, hovoril im: Muži, bratia! Ja som ne­urobil nič ani proti Bohu, ani proti zvykom ot­cov, no v Jeruzaleme ma uväz­nili a vy­dali do rúk Rimanov,

späť na Skutky, 28

Príbuzné preklady Roháček

16 A keď sme vošli do Ríma, stot­ník od­dal väzňov hlav­nému veliteľovi, ale Pav­lovi bolo do­volené bývať osebe s vojakom, ktorý ho strážil.

Evanjelický

16 Keď sme vošli do Ríma, [stot­ník odo­vzdal väzňov veliteľovi po­sád­ky], Pav­lovi do­volili bývať samému s vojakom, ktorý ho strážil.

Ekumenický

16 Po príchode do Ríma Pav­lovi do­volili bývať v súkromí s vojakom, ktorý ho strážil.

Bible21

16 V Římě Pavel do­stal po­vo­lení byd­let v sou­kro­mí s vo­jákem, který ho hlídal.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček