RoháčekSkutky28,17

Skutky 28:17

Skutky apoštolov

A stalo sa, že po troch dňoch si svolal Pavel pop­red­ných zo Židov, a keď sa sišli, hovoril im: Ja, mužovia bratia, hoci som ne­urobil ničoho na priekor iz­rael­skému ľudu alebo proti ot­cov­ským obyčajam, vy­daný som z Jeruzalema jako väzeň do rúk Rimanom,


Verš v kontexte

16 A keď sme vošli do Ríma, stot­ník od­dal väzňov hlav­nému veliteľovi, ale Pav­lovi bolo do­volené bývať osebe s vojakom, ktorý ho strážil. 17 A stalo sa, že po troch dňoch si svolal Pavel pop­red­ných zo Židov, a keď sa sišli, hovoril im: Ja, mužovia bratia, hoci som ne­urobil ničoho na priekor iz­rael­skému ľudu alebo proti ot­cov­ským obyčajam, vy­daný som z Jeruzalema jako väzeň do rúk Rimanom, 18 ktorí, keď ma vy­šet­rili, chceli ma prepustiť, pre­tože nie je na mne nijakej viny, p­re ktorú by som bol hod­ný smrti.

späť na Skutky, 28

Príbuzné preklady Roháček

17 A stalo sa, že po troch dňoch si svolal Pavel pop­red­ných zo Židov, a keď sa sišli, hovoril im: Ja, mužovia bratia, hoci som ne­urobil ničoho na priekor iz­rael­skému ľudu alebo proti ot­cov­ským obyčajam, vy­daný som z Jeruzalema jako väzeň do rúk Rimanom,

Evanjelický

17 Po troch dňoch zvolal (Pavel) tamojších pop­red­ných Židov, a keď sa zišli, hovoril im: Mužovia, bratia, hoci som sa ničoho nedopus­til proti ľudu ani proti ot­cov­ským obyčajom, pred­sa ako väzňa vy­dali ma z Jeruzalema Rimanom do rúk;

Ekumenický

17 Po troch dňoch Pavol zvolal pop­red­ných Židov. Keď sa zišli, hovoril im: Muži, bratia! Ja som ne­urobil nič ani proti Bohu, ani proti zvykom ot­cov, no v Jeruzaleme ma uväz­nili a vy­dali do rúk Rimanov,

Bible21

17 Po třech dnech Pavel svo­lal místní ži­dov­ské před­sta­vené. Když se seš­li, ře­kl jim: „Bratři, ačko­li jsem se ni­jak ne­pro­vi­nil pro­ti naše­mu lidu ani pro­ti ot­cov­ským zvykům, byl jsem v Je­ruzalémě za­tčen a vy­dán Ří­manům.