EkumenickýSkutky15,8

Skutky 15:8

Skutky apoštolov

Boh, ktorý po­zná srd­cia, vy­dal im svedec­tvo tým, že im daroval Ducha Svätého tak ako aj nám.


Verš v kontexte

7 Keď sa strh­la veľká hád­ka, Peter vstal a po­vedal im: Muži, bratia! Vy viete, že od pradáv­na si ma Boh spomedzi vás vy­volil, aby z mojich úst počuli po­hania slovo evan­jelia a uverili. 8 Boh, ktorý po­zná srd­cia, vy­dal im svedec­tvo tým, že im daroval Ducha Svätého tak ako aj nám. 9 A medzi nami a nimi nerobil vôbec nijaký roz­diel, keď vierou očis­til ich srd­cia.

späť na Skutky, 15

Príbuzné preklady Roháček

8 A Bôh, ktorý zná srd­ce, im dal svedoc­tvo dajúc im Svätého Ducha jako i nám

Evanjelický

8 A Boh, ktorý po­zná srd­cia, osvedčil sa za nich, keď im dal Ducha Svätého ako aj nám

Ekumenický

8 Boh, ktorý po­zná srd­cia, vy­dal im svedec­tvo tým, že im daroval Ducha Svätého tak ako aj nám.

Bible21

8 Bůh, který zná lid­ská srd­ce, jim teh­dy vy­dal svě­de­ctví, když jim dal Du­cha svatého tak jako nám.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček