Bible21Skutky15,8

Skutky 15:8

Bůh, který zná lid­ská srd­ce, jim teh­dy vy­dal svě­de­ctví, když jim dal Du­cha svatého tak jako nám.


Verš v kontexte

7 Po ve­likém do­ha­dování vstal Petr a pro­mlu­vil k nim: „Bratři! Sami ví­te, že Bůh z nás už dávno vy­bral mě, aby po­hané slyše­li slovo evange­lia z mých úst a uvěři­li. 8 Bůh, který zná lid­ská srd­ce, jim teh­dy vy­dal svě­de­ctví, když jim dal Du­cha svatého tak jako nám. 9 Vírou očistil je­jich srd­ce a ne­uči­nil žádný roz­díl mezi ná­mi a ji­mi.

späť na Skutky, 15

Príbuzné preklady Roháček

8 A Bôh, ktorý zná srd­ce, im dal svedoc­tvo dajúc im Svätého Ducha jako i nám

Evanjelický

8 A Boh, ktorý po­zná srd­cia, osvedčil sa za nich, keď im dal Ducha Svätého ako aj nám

Ekumenický

8 Boh, ktorý po­zná srd­cia, vy­dal im svedec­tvo tým, že im daroval Ducha Svätého tak ako aj nám.

Bible21

8 Bůh, který zná lid­ská srd­ce, jim teh­dy vy­dal svě­de­ctví, když jim dal Du­cha svatého tak jako nám.

Bible21Skutky15,8

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček