EkumenickýSkutky15,9

Skutky 15:9

Skutky apoštolov

A medzi nami a nimi nerobil vôbec nijaký roz­diel, keď vierou očis­til ich srd­cia.


Verš v kontexte

8 Boh, ktorý po­zná srd­cia, vy­dal im svedec­tvo tým, že im daroval Ducha Svätého tak ako aj nám. 9 A medzi nami a nimi nerobil vôbec nijaký roz­diel, keď vierou očis­til ich srd­cia. 10 Prečo teda teraz po­kúšate Boha a kladiete na šiju učeníkov jar­mo, ktoré ne­vládali niesť ani naši ot­covia, ani my?

späť na Skutky, 15

Príbuzné preklady Roháček

9 a ne­urobil nijakého roz­dielu medzi nami a medzi nimi očis­tiac vierou ich srd­cia.

Evanjelický

9 a nerobil roz­diel medzi nami a medzi nimi, ale vierou očis­til im srd­ce.

Ekumenický

9 A medzi nami a nimi nerobil vôbec nijaký roz­diel, keď vierou očis­til ich srd­cia.

Bible21

9 Vírou očistil je­jich srd­ce a ne­uči­nil žádný roz­díl mezi ná­mi a ji­mi.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček