EkumenickýSkutky15,31

Skutky 15:31

Skutky apoštolov

Keď ho prečítali, za­radovali sa z tejto útechy.


Verš v kontexte

30 Keď sa teda roz­lúčili, prišli do An­ti­ochie, zvolali zhromaždenie a odo­vzdali list. 31 Keď ho prečítali, za­radovali sa z tejto útechy. 32 Júda a Sílas mnohými slovami po­vzbudzovali a po­silňovali bratov, lebo aj oni boli prorok­mi.

späť na Skutky, 15

Príbuzné preklady Roháček

31 A keď prečítali, za­radovali sa po­tešeniu.

Evanjelický

31 Keď ho prečítali, za­radovali sa tomu na­pomenutiu.

Ekumenický

31 Keď ho prečítali, za­radovali sa z tejto útechy.

Bible21

31 Bratři ho přečet­li a mě­li z toho po­vzbu­zení ra­dost.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček