EvanjelickýSkutky15,31

Skutky 15:31

Skutky apoštolov

Keď ho prečítali, za­radovali sa tomu na­pomenutiu.


Verš v kontexte

30 Tak­to pre­pus­tení prišli do An­ti­ochie, zvolali zá­stup a odo­vzdali im list. 31 Keď ho prečítali, za­radovali sa tomu na­pomenutiu. 32 Júda a Sílas, ktorí tiež boli proroci, po­vzbudzovali po­tom bratov a po­silňovali mnohými slovami.

späť na Skutky, 15

Príbuzné preklady Roháček

31 A keď prečítali, za­radovali sa po­tešeniu.

Evanjelický

31 Keď ho prečítali, za­radovali sa tomu na­pomenutiu.

Ekumenický

31 Keď ho prečítali, za­radovali sa z tejto útechy.

Bible21

31 Bratři ho přečet­li a mě­li z toho po­vzbu­zení ra­dost.