EkumenickýSkutky15,30

Skutky 15:30

Skutky apoštolov

Keď sa teda roz­lúčili, prišli do An­ti­ochie, zvolali zhromaždenie a odo­vzdali list.


Verš v kontexte

29 Zdržiavať sa mäsa obetovaného mod­lám, kr­vi, udusených zvierat a smils­tva. Ak sa toh­to budete chrániť, budete konať správ­ne. Buďte zdraví! 30 Keď sa teda roz­lúčili, prišli do An­ti­ochie, zvolali zhromaždenie a odo­vzdali list. 31 Keď ho prečítali, za­radovali sa z tejto útechy.

späť na Skutky, 15

Príbuzné preklady Roháček

30 A tak oni súc pre­pus­tení prišli dolu do An­ti­ochie a shromaždiac množs­tvo podali list.

Evanjelický

30 Tak­to pre­pus­tení prišli do An­ti­ochie, zvolali zá­stup a odo­vzdali im list.

Ekumenický

30 Keď sa teda roz­lúčili, prišli do An­ti­ochie, zvolali zhromaždenie a odo­vzdali list.

Bible21

30 Vy­s­láni na ces­tu přiš­li do An­ti­o­chie, svo­la­li shro­máždění a předa­li do­pis.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček