RoháčekSkutky15,31

Skutky 15:31

Skutky apoštolov

A keď prečítali, za­radovali sa po­tešeniu.


Verš v kontexte

30 A tak oni súc pre­pus­tení prišli dolu do An­ti­ochie a shromaždiac množs­tvo podali list. 31 A keď prečítali, za­radovali sa po­tešeniu. 32 A Júdas a Sílas, ktorí boli aj sami prorok­mi, na­pomínali bratov mnohými slovami a upevňovali.

späť na Skutky, 15

Príbuzné preklady Roháček

31 A keď prečítali, za­radovali sa po­tešeniu.

Evanjelický

31 Keď ho prečítali, za­radovali sa tomu na­pomenutiu.

Ekumenický

31 Keď ho prečítali, za­radovali sa z tejto útechy.

Bible21

31 Bratři ho přečet­li a mě­li z toho po­vzbu­zení ra­dost.