EkumenickýSkutky15,21

Skutky 15:21

Skutky apoštolov

Mojžiš má totiž od dáv­nych po­kolení po mes­tách svojich kazateľov, ktorí ho čítajú každú sobotu v synagógach.


Verš v kontexte

20 ale treba im na­písať list, aby sa zdržiavali poškvr­nenia mod­lami, smils­tva, za­duseného a kr­vi. 21 Mojžiš má totiž od dáv­nych po­kolení po mes­tách svojich kazateľov, ktorí ho čítajú každú sobotu v synagógach. 22 Vtedy apoštoli a starší spolu s celou cir­kvou roz­hod­li, že spomedzi seba vy­berú mužov a pošlú ich s Pavlom a Bar­nabášom do An­ti­ochie. Boli to Júda, prímením Bar­sabáš, a Sílas, pop­red­ní muži medzi brat­mi.

späť na Skutky, 15

Príbuzné preklady Roháček

21 Lebo Mojžiš má od dáv­nych po­kolení po mes­tách tých, ktorí ho hlásajú, a číta sa po synagógach každú sobotu.

Evanjelický

21 Lebo Mojžiš, ktorého každú sobotu čítajú v synagógach, má od dáv­nych po­kolení po mes­tách kazateľov.

Ekumenický

21 Mojžiš má totiž od dáv­nych po­kolení po mes­tách svojich kazateľov, ktorí ho čítajú každú sobotu v synagógach.

Bible21

21 Mo­jžíš má pře­ce ode­dáv­na kaza­te­le po všech měs­tech, kde ho čtou v syna­go­gách každou sobotu.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček