EkumenickýSkutky15,18

Skutky 15:18

Skutky apoštolov

známe od vekov.


Verš v kontexte

17 aby aj os­tat­ní ľudia hľadali Pána, všet­ky národy, nad ktorými sa vzývalo moje meno, hovorí Pán, ktorý koná tieto veci, 18 známe od vekov. 19 Pre­to usudzujem, že ne­smieme robiť ťažkos­ti tým, čo sa z pohanov ob­racajú k Bohu,

späť na Skutky, 15

Príbuzné preklady Roháček

18 Známe sú Bohu od veku všet­ky jeho diela.

Evanjelický

18 známym činí od vekov.

Ekumenický

18 známe od vekov.

Bible21

18 věci, které ozna­moval už před věky.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček