EvanjelickýSkutky15,18

Skutky 15:18

Skutky apoštolov

známym činí od vekov.


Verš v kontexte

17 aby hľadali Pána os­tat­ní ľudia a všet­ci po­hania, nad ktorými bolo vy­slovené moje meno, hovorí Pán, ktorý to 18 známym činí od vekov. 19 Pre­to tak súdim, aby sme nerobili ťažkos­ti tým, ktorí sa spomedzi po­hanov ob­racajú k Bohu;

späť na Skutky, 15

Príbuzné preklady Roháček

18 Známe sú Bohu od veku všet­ky jeho diela.

Evanjelický

18 známym činí od vekov.

Ekumenický

18 známe od vekov.

Bible21

18 věci, které ozna­moval už před věky.