RoháčekSkutky15,18

Skutky 15:18

Skutky apoštolov

Známe sú Bohu od veku všet­ky jeho diela.


Verš v kontexte

17 aby po­zos­talí z ľudí vy­hľadali Pána i všet­ky národy, nad ktorými bolo vzývané moje meno, hovorí Pán ktorý činí toto všet­ko. 18 Známe sú Bohu od veku všet­ky jeho diela. 19 Pre­to ja súdim ne­znepokojovať tých, ktorí sa z po­hanov ob­racajú k Bohu,

späť na Skutky, 15

Príbuzné preklady Roháček

18 Známe sú Bohu od veku všet­ky jeho diela.

Evanjelický

18 známym činí od vekov.

Ekumenický

18 známe od vekov.

Bible21

18 věci, které ozna­moval už před věky.