EkumenickýSkutky15,19

Skutky 15:19

Skutky apoštolov

Pre­to usudzujem, že ne­smieme robiť ťažkos­ti tým, čo sa z pohanov ob­racajú k Bohu,


Verš v kontexte

18 známe od vekov. 19 Pre­to usudzujem, že ne­smieme robiť ťažkos­ti tým, čo sa z pohanov ob­racajú k Bohu, 20 ale treba im na­písať list, aby sa zdržiavali poškvr­nenia mod­lami, smils­tva, za­duseného a kr­vi.

späť na Skutky, 15

Príbuzné preklady Roháček

19 Pre­to ja súdim ne­znepokojovať tých, ktorí sa z po­hanov ob­racajú k Bohu,

Evanjelický

19 Pre­to tak súdim, aby sme nerobili ťažkos­ti tým, ktorí sa spomedzi po­hanov ob­racajú k Bohu;

Ekumenický

19 Pre­to usudzujem, že ne­smieme robiť ťažkos­ti tým, čo sa z pohanov ob­racajú k Bohu,

Bible21

19 Pro­to soudím, abychom po­hanům, kteří se ob­racejí k Bo­hu, neči­ni­li po­tíže.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček