EkumenickýSkutky1,3

Skutky 1:3

Skutky apoštolov

Po svojom utr­pení sa im štyrid­sať dní zjavoval a hovoril o Božom kráľov­stve, aby tak mnohými spôsob­mi do­kázal, že žije.


Verš v kontexte

2 až do dňa, keď bol vzatý do neba. Pred­tým dal pro­stred­níc­tvom Ducha Svätého príkazy apoštolom, ktorých si vy­volil. 3 Po svojom utr­pení sa im štyrid­sať dní zjavoval a hovoril o Božom kráľov­stve, aby tak mnohými spôsob­mi do­kázal, že žije. 4 Raz, keď s nimi stoloval, pri­kázal im: Z Jeruzalema ne­od­chádzaj­te, ale očakávaj­te spl­nenie Ot­cov­ho prísľubu, o ktorom ste odo mňa počuli:

späť na Skutky, 1

Príbuzné preklady Roháček

3 ktorým sa aj zjavoval živý po svojom utr­pení mnohými dôkaz­mi ukazujúc sa im štyrid­sať dní a hovoriac s nimi o kráľov­stve Božom.

Evanjelický

3 ktorým sa po svojom umučení aj prejavoval živý mnohými dôkaz­mi, ukazujúc sa im štyrid­sať dní a hovoriac o kráľov­stve Božom.

Ekumenický

3 Po svojom utr­pení sa im štyrid­sať dní zjavoval a hovoril o Božom kráľov­stve, aby tak mnohými spôsob­mi do­kázal, že žije.

Bible21

3 Těm také po svém umučení mno­ha jis­tý­mi důka­zy pro­kázal, že je živý, když se jim po čtyřicet dní ukazoval a mlu­vil o Božím králov­ství.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček