RoháčekSkutky1,3

Skutky 1:3

Skutky apoštolov

ktorým sa aj zjavoval živý po svojom utr­pení mnohými dôkaz­mi ukazujúc sa im štyrid­sať dní a hovoriac s nimi o kráľov­stve Božom.


Verš v kontexte

2 až do toho dňa, ktorého vzatý bol hore do neba, keď bol dal skr­ze Svätého Ducha pri­kázania apoštolom, ktorých si vy­volil, 3 ktorým sa aj zjavoval živý po svojom utr­pení mnohými dôkaz­mi ukazujúc sa im štyrid­sať dní a hovoriac s nimi o kráľov­stve Božom. 4 A shromažďujúc sa s nimi pri­kazoval im, aby ne­od­chádzali z Jeruzalema, ale aby čakali za­sľúbenie Ot­covo, o ktorom zasľúbení ste v­raj počuli od mňa;

späť na Skutky, 1

Príbuzné preklady Roháček

3 ktorým sa aj zjavoval živý po svojom utr­pení mnohými dôkaz­mi ukazujúc sa im štyrid­sať dní a hovoriac s nimi o kráľov­stve Božom.

Evanjelický

3 ktorým sa po svojom umučení aj prejavoval živý mnohými dôkaz­mi, ukazujúc sa im štyrid­sať dní a hovoriac o kráľov­stve Božom.

Ekumenický

3 Po svojom utr­pení sa im štyrid­sať dní zjavoval a hovoril o Božom kráľov­stve, aby tak mnohými spôsob­mi do­kázal, že žije.

Bible21

3 Těm také po svém umučení mno­ha jis­tý­mi důka­zy pro­kázal, že je živý, když se jim po čtyřicet dní ukazoval a mlu­vil o Božím králov­ství.

RoháčekSkutky1,3