EkumenickýSkutky1,2

Skutky 1:2

Skutky apoštolov

až do dňa, keď bol vzatý do neba. Pred­tým dal pro­stred­níc­tvom Ducha Svätého príkazy apoštolom, ktorých si vy­volil.


Verš v kontexte

1 Milý Te­ofil, v prvej knihe som na­písal o všetkom, čo Ježiš robil a učil od začiat­ku 2 až do dňa, keď bol vzatý do neba. Pred­tým dal pro­stred­níc­tvom Ducha Svätého príkazy apoštolom, ktorých si vy­volil. 3 Po svojom utr­pení sa im štyrid­sať dní zjavoval a hovoril o Božom kráľov­stve, aby tak mnohými spôsob­mi do­kázal, že žije.

späť na Skutky, 1

Príbuzné preklady Roháček

2 až do toho dňa, ktorého vzatý bol hore do neba, keď bol dal skr­ze Svätého Ducha pri­kázania apoštolom, ktorých si vy­volil,

Evanjelický

2 až do toho dňa, v ktorý bol vzatý do neba, keď skr­ze Ducha Svätého dal po­verenie apoštolom, ktorých si vy­volil,

Ekumenický

2 až do dňa, keď bol vzatý do neba. Pred­tým dal pro­stred­níc­tvom Ducha Svätého príkazy apoštolom, ktorých si vy­volil.

Bible21

2 až do dne, kdy byl vzat vzhů­ru po­té, co skrze Du­cha svatého dal po­ky­ny svým vy­vo­leným apošto­lům.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček