EkumenickýRimanom3,23

Rimanom 3:23

List Rimanom

lebo všet­ci zhrešili a ne­majú Božiu slávu.


Verš v kontexte

22 Božia spravod­livosť skr­ze vieru v Ježiša Kris­ta pre všet­kých, čo veria. Niet totiž roz­dielu, 23 lebo všet­ci zhrešili a ne­majú Božiu slávu. 24 Ospraved­lňovaní sú za­dar­mo, jeho milosťou, vy­kúpením v Ježišovi Kris­tovi.

späť na Rimanom, 3

Príbuzné preklady Roháček

23 Lebo nieto roz­dielu, lebo všet­ci zhrešili a po­strádajú slávy Božej

Evanjelický

23 Všet­ci totiž zhrešili a ne­majú slávy Božej,

Ekumenický

23 lebo všet­ci zhrešili a ne­majú Božiu slávu.

Bible21

23 všich­ni zhřeši­li a chybí jim Boží sláva.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček