EkumenickýRimanom10,12

Rimanom 10:12

List Rimanom

Niet teda roz­dielu medzi Židom a Grékom, lebo ten is­tý je Pánom všet­kých, bohatý pre všet­kých, ktorí ho vzývajú.


Verš v kontexte

11 Pís­mo totiž hovorí: Ni­kto, kto verí v neho, nebude za­han­bený. 12 Niet teda roz­dielu medzi Židom a Grékom, lebo ten is­tý je Pánom všet­kých, bohatý pre všet­kých, ktorí ho vzývajú. 13 Veď každý, kto by vzýval Pánovo meno, bude spasený.

späť na Rimanom, 10

Príbuzné preklady Roháček

12 Lebo nieto roz­dielu medzi Židom a Grékom, lebo ten is­tý Pán je Pánom všetkých, bohatý na­proti všet­kým, ktorí ho vzývajú.

Evanjelický

12 Nieto teda roz­dielu medzi Židom a Grékom. Lebo všet­ci majú toho is­tého Pána, bohatého pre všet­kých, ktorí Ho vzývajú.

Ekumenický

12 Niet teda roz­dielu medzi Židom a Grékom, lebo ten is­tý je Pánom všet­kých, bohatý pre všet­kých, ktorí ho vzývajú.

Bible21

12 Mezi Ži­dem a Ře­kem tedy není roz­díl: všich­ni mají téhož Pá­na, štědrého ke všem, kdo ho vzývají.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček