EkumenickýRimanom10,11

Rimanom 10:11

List Rimanom

Pís­mo totiž hovorí: Ni­kto, kto verí v neho, nebude za­han­bený.


Verš v kontexte

10 Lebo srd­com veríme v spravodlivosť, ale ús­tami vy­znávame spásu. 11 Pís­mo totiž hovorí: Ni­kto, kto verí v neho, nebude za­han­bený. 12 Niet teda roz­dielu medzi Židom a Grékom, lebo ten is­tý je Pánom všet­kých, bohatý pre všet­kých, ktorí ho vzývajú.

späť na Rimanom, 10

Príbuzné preklady Roháček

11 Lebo Pís­mo hovorí: Ni­kto, kto verí v neho, nebude za­han­bený.

Evanjelický

11 Pís­mo totiž hovorí: Ktokoľvek verí v Neho, nebude za­han­bený.

Ekumenický

11 Pís­mo totiž hovorí: Ni­kto, kto verí v neho, nebude za­han­bený.

Bible21

11 Vž­dyť Písmo říká: „Kdoko­li v něj věří, se jis­tě nezklame.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček