RoháčekRimanom10,12

Rimanom 10:12

List Rimanom

Lebo nieto roz­dielu medzi Židom a Grékom, lebo ten is­tý Pán je Pánom všetkých, bohatý na­proti všet­kým, ktorí ho vzývajú.


Verš v kontexte

11 Lebo Pís­mo hovorí: Ni­kto, kto verí v neho, nebude za­han­bený. 12 Lebo nieto roz­dielu medzi Židom a Grékom, lebo ten is­tý Pán je Pánom všetkých, bohatý na­proti všet­kým, ktorí ho vzývajú. 13 Lebo každý, kto bude vzývať meno Pánovo, bude spasený.

späť na Rimanom, 10

Príbuzné preklady Roháček

12 Lebo nieto roz­dielu medzi Židom a Grékom, lebo ten is­tý Pán je Pánom všetkých, bohatý na­proti všet­kým, ktorí ho vzývajú.

Evanjelický

12 Nieto teda roz­dielu medzi Židom a Grékom. Lebo všet­ci majú toho is­tého Pána, bohatého pre všet­kých, ktorí Ho vzývajú.

Ekumenický

12 Niet teda roz­dielu medzi Židom a Grékom, lebo ten is­tý je Pánom všet­kých, bohatý pre všet­kých, ktorí ho vzývajú.

Bible21

12 Mezi Ži­dem a Ře­kem tedy není roz­díl: všich­ni mají téhož Pá­na, štědrého ke všem, kdo ho vzývají.