EkumenickýRimanom1,28

Rimanom 1:28

List Rimanom

A pre­tože od­miet­li uznať Boha, vy­dal ich Boh na­pos­pas ich skazenému roz­umu, takže robia, čo sa ne­sluší.


Verš v kontexte

27 Podob­ne aj muži zanechali prirodzený styk so ženou a roz­pálili sa roz­košníc­kou vášňou jeden voči druhému; muži s mužmi páchali haneb­nos­ti a sami na sebe si od­nies­li za­slúženú od­platu za svoje po­blúdenie. 28 A pre­tože od­miet­li uznať Boha, vy­dal ich Boh na­pos­pas ich skazenému roz­umu, takže robia, čo sa ne­sluší. 29 Sú pl­ní všelijakej ne­spravod­livos­ti, zloby, lakom­stva, zla, pl­ní závis­ti, vraždy, sváru, pod­vodu, níz­kos­ti. Sú to ohovárači,

späť na Rimanom, 1

Príbuzné preklady Roháček

28 A jako ne­uz­návali za hod­né a po­treb­né mať Boha v pravej známos­ti, tak ich aj Bôh vy­dal v ne­o­svedčenú myseľ prevrátenú, aby robili to, čo sa ne­pat­rí,

Evanjelický

28 A keďže ne­po­kladali za hod­né za­chovať si po­znanie Boha, vy­dal ich Boh pre­vrátenému zmýšľaniu, aby páchali, čo sa ne­sluší:

Ekumenický

28 A pre­tože od­miet­li uznať Boha, vy­dal ich Boh na­pos­pas ich skazenému roz­umu, takže robia, čo sa ne­sluší.

Bible21

28 Když jim zná­most Boha ne­by­la dost dob­rá, Bůh je vy­dal je­jich zvrácené mys­li, aby děla­li, co není správné.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček