EkumenickýRimanom1,29

Rimanom 1:29

List Rimanom

Sú pl­ní všelijakej ne­spravod­livos­ti, zloby, lakom­stva, zla, pl­ní závis­ti, vraždy, sváru, pod­vodu, níz­kos­ti. Sú to ohovárači,


Verš v kontexte

28 A pre­tože od­miet­li uznať Boha, vy­dal ich Boh na­pos­pas ich skazenému roz­umu, takže robia, čo sa ne­sluší. 29 Sú pl­ní všelijakej ne­spravod­livos­ti, zloby, lakom­stva, zla, pl­ní závis­ti, vraždy, sváru, pod­vodu, níz­kos­ti. Sú to ohovárači, 30 klebet­níci, nenávidia Boha, po­vyšujú sa, sú pyšní, vy­chvaľujú sa, vy­mýšľajú zlé veci, ne­pos­lúchajú rodičov,

späť na Rimanom, 1

Príbuzné preklady Roháček

29 na­pl­nených každou ne­právosťou, smils­tvom, pod­losťou, lakom­stvom, zlosťou, pl­ných závis­ti, vraždy, sváru, les­ti, zlých obyčají,

Evanjelický

29 na­pl­není všet­kou ne­právosťou [smils­tvom], zlosťou, lakom­stvom, zlobou, pl­ní závis­ti, vraždy, sváru, ľs­ti, zlomyseľnos­ti; utŕhači,

Ekumenický

29 Sú pl­ní všelijakej ne­spravod­livos­ti, zloby, lakom­stva, zla, pl­ní závis­ti, vraždy, sváru, pod­vodu, níz­kos­ti. Sú to ohovárači,

Bible21

29 Jsou pro­lezlí ne­pravostí, pod­lostí, cham­tivostí a záští; jsou plní závisti, vraž­dych­tivosti, svár­livosti, lsti a zlo­my­s­lnosti;

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček