Bible21Římanům1,28

Římanům 1:28

Když jim zná­most Boha ne­by­la dost dob­rá, Bůh je vy­dal je­jich zvrácené mys­li, aby děla­li, co není správné.


Verš v kontexte

27 Stejně tak muži opusti­li při­ro­zené ob­cování se ženou a vzplá­li touhou k sobě navzájem; muži pá­chají ne­styda­tost s muži a za svou zvrácenost na sebe přivádějí ne­vy­hnu­telnou odpla­tu. 28 Když jim zná­most Boha ne­by­la dost dob­rá, Bůh je vy­dal je­jich zvrácené mys­li, aby děla­li, co není správné. 29 Jsou pro­lezlí ne­pravostí, pod­lostí, cham­tivostí a záští; jsou plní závisti, vraž­dych­tivosti, svár­livosti, lsti a zlo­my­s­lnosti;

späť na Římanům, 1

Príbuzné preklady Roháček

28 A jako ne­uz­návali za hod­né a po­treb­né mať Boha v pravej známos­ti, tak ich aj Bôh vy­dal v ne­o­svedčenú myseľ prevrátenú, aby robili to, čo sa ne­pat­rí,

Evanjelický

28 A keďže ne­po­kladali za hod­né za­chovať si po­znanie Boha, vy­dal ich Boh pre­vrátenému zmýšľaniu, aby páchali, čo sa ne­sluší:

Ekumenický

28 A pre­tože od­miet­li uznať Boha, vy­dal ich Boh na­pos­pas ich skazenému roz­umu, takže robia, čo sa ne­sluší.

Bible21

28 Když jim zná­most Boha ne­by­la dost dob­rá, Bůh je vy­dal je­jich zvrácené mys­li, aby děla­li, co není správné.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček