RoháčekRimanom1,28

Rimanom 1:28

List Rimanom

A jako ne­uz­návali za hod­né a po­treb­né mať Boha v pravej známos­ti, tak ich aj Bôh vy­dal v ne­o­svedčenú myseľ prevrátenú, aby robili to, čo sa ne­pat­rí,


Verš v kontexte

27 a podob­ne aj mužs­kého po­hlavia osoby opustiac prirodzené po­užívanie ženy roz­pálili sa vo svojej h­riešnej žiadosti na­vzájom na­proti sebe, mužovia s mužmi páchajúc haneb­nosť a od­platu, jaká bola treba za ich šialený blud, do­stávajúc sami na sebe. 28 A jako ne­uz­návali za hod­né a po­treb­né mať Boha v pravej známos­ti, tak ich aj Bôh vy­dal v ne­o­svedčenú myseľ prevrátenú, aby robili to, čo sa ne­pat­rí, 29 na­pl­nených každou ne­právosťou, smils­tvom, pod­losťou, lakom­stvom, zlosťou, pl­ných závis­ti, vraždy, sváru, les­ti, zlých obyčají,

späť na Rimanom, 1

Príbuzné preklady Roháček

28 A jako ne­uz­návali za hod­né a po­treb­né mať Boha v pravej známos­ti, tak ich aj Bôh vy­dal v ne­o­svedčenú myseľ prevrátenú, aby robili to, čo sa ne­pat­rí,

Evanjelický

28 A keďže ne­po­kladali za hod­né za­chovať si po­znanie Boha, vy­dal ich Boh pre­vrátenému zmýšľaniu, aby páchali, čo sa ne­sluší:

Ekumenický

28 A pre­tože od­miet­li uznať Boha, vy­dal ich Boh na­pos­pas ich skazenému roz­umu, takže robia, čo sa ne­sluší.

Bible21

28 Když jim zná­most Boha ne­by­la dost dob­rá, Bůh je vy­dal je­jich zvrácené mys­li, aby děla­li, co není správné.