EkumenickýRimanom1,27

Rimanom 1:27

List Rimanom

Podob­ne aj muži zanechali prirodzený styk so ženou a roz­pálili sa roz­košníc­kou vášňou jeden voči druhému; muži s mužmi páchali haneb­nos­ti a sami na sebe si od­nies­li za­slúženú od­platu za svoje po­blúdenie.


Verš v kontexte

26 Pre­to ich Boh vy­dal na­pos­pas haneb­ným vášňam. Lebo ich ženy za­menili prirodzený styk za proti­prirodzený. 27 Podob­ne aj muži zanechali prirodzený styk so ženou a roz­pálili sa roz­košníc­kou vášňou jeden voči druhému; muži s mužmi páchali haneb­nos­ti a sami na sebe si od­nies­li za­slúženú od­platu za svoje po­blúdenie. 28 A pre­tože od­miet­li uznať Boha, vy­dal ich Boh na­pos­pas ich skazenému roz­umu, takže robia, čo sa ne­sluší.

späť na Rimanom, 1

Príbuzné preklady Roháček

27 a podob­ne aj mužs­kého po­hlavia osoby opustiac prirodzené po­užívanie ženy roz­pálili sa vo svojej h­riešnej žiadosti na­vzájom na­proti sebe, mužovia s mužmi páchajúc haneb­nosť a od­platu, jaká bola treba za ich šialený blud, do­stávajúc sami na sebe.

Evanjelický

27 a podob­ne aj mužovia zanechali prirodzený styk so ženou a roz­pálili sa vášňou medzi sebou: mužovia s mužmi páchali haneb­nosť a za svoje po­blúdenie sami na sebe nies­li od­platu, akú si za­slúžili.

Ekumenický

27 Podob­ne aj muži zanechali prirodzený styk so ženou a roz­pálili sa roz­košníc­kou vášňou jeden voči druhému; muži s mužmi páchali haneb­nos­ti a sami na sebe si od­nies­li za­slúženú od­platu za svoje po­blúdenie.

Bible21

27 Stejně tak muži opusti­li při­ro­zené ob­cování se ženou a vzplá­li touhou k sobě navzájem; muži pá­chají ne­styda­tost s muži a za svou zvrácenost na sebe přivádějí ne­vy­hnu­telnou odpla­tu.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček