EkumenickýRimanom1,18

Rimanom 1:18

List Rimanom

Boží hnev sa totiž zjavuje z neba proti každej bez­božnos­ti a ne­spravod­livos­ti ľudí, ktorí ne­spravod­livosťou pre­kážajú prav­de.


Verš v kontexte

17 Pre­tože v ňom sa zjavuje Božia spravod­livosť z viery pre vieru, ako je na­písané: Ten, čo je z viery spravod­livý, bude žiť. 18 Boží hnev sa totiž zjavuje z neba proti každej bez­božnos­ti a ne­spravod­livos­ti ľudí, ktorí ne­spravod­livosťou pre­kážajú prav­de. 19 Veď im je zjav­né, čo možno po­znať o Bohu; Boh im to totiž zjavil.

späť na Rimanom, 1

Príbuzné preklady Roháček

18 Lebo hnev Boží sa zjavuje s neba na každú bez­božnosť a ne­právosť ľudí, ktorí za­držujú prav­du ne­právosťou,

Evanjelický

18 Veď hnev Boží z neba zjavuje sa proti každej bez­božnos­ti a ne­právos­ti ľudí, ktorí ne­právosťou pre­kážajú prav­de,

Ekumenický

18 Boží hnev sa totiž zjavuje z neba proti každej bez­božnos­ti a ne­spravod­livos­ti ľudí, ktorí ne­spravod­livosťou pre­kážajú prav­de.

Bible21

18 Z nebe se zje­vuje Boží hněv pro­ti každé bezbožnosti a ne­pravosti li­dí, kteří svévolně po­tlačují prav­du.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček