EkumenickýRimanom1,17

Rimanom 1:17

List Rimanom

Pre­tože v ňom sa zjavuje Božia spravod­livosť z viery pre vieru, ako je na­písané: Ten, čo je z viery spravod­livý, bude žiť.


Verš v kontexte

16 Veď ja sa nehan­bím za evan­jelium, lebo ono je Božou mocou na spásu pre každého veriaceho, najprv Žida, po­tom Gréka. 17 Pre­tože v ňom sa zjavuje Božia spravod­livosť z viery pre vieru, ako je na­písané: Ten, čo je z viery spravod­livý, bude žiť. 18 Boží hnev sa totiž zjavuje z neba proti každej bez­božnos­ti a ne­spravod­livos­ti ľudí, ktorí ne­spravod­livosťou pre­kážajú prav­de.

späť na Rimanom, 1

Príbuzné preklady Roháček

17 Lebo spraved­livosť Božia sa v ňom zjavuje z viery vo vieru, jako je na­písané: Ale spraved­livý bude žiť z viery.

Evanjelický

17 Zjavuje sa v ňom zais­te spravod­livosť Božia z viery pre vieru, ako je na­písané: Spravod­livý z viery bude žiť.

Ekumenický

17 Pre­tože v ňom sa zjavuje Božia spravod­livosť z viery pre vieru, ako je na­písané: Ten, čo je z viery spravod­livý, bude žiť.

Bible21

17 V něm se to­tiž zje­vuje Boží sprave­dlnost z ví­ry k víře, jak je psáno: „Sprave­dlivý pak bude žít z víry.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček