Bible21Římanům1,18

Římanům 1:18

Z nebe se zje­vuje Boží hněv pro­ti každé bezbožnosti a ne­pravosti li­dí, kteří svévolně po­tlačují prav­du.


Verš v kontexte

17 V něm se to­tiž zje­vuje Boží sprave­dlnost z ví­ry k víře, jak je psáno: „Sprave­dlivý pak bude žít z víry.“ 18 Z nebe se zje­vuje Boží hněv pro­ti každé bezbožnosti a ne­pravosti li­dí, kteří svévolně po­tlačují prav­du. 19 Co se dá o Bohu po­znat, je jim zřetelné, ne­boť jim to Bůh od­ha­lil.

späť na Římanům, 1

Príbuzné preklady Roháček

18 Lebo hnev Boží sa zjavuje s neba na každú bez­božnosť a ne­právosť ľudí, ktorí za­držujú prav­du ne­právosťou,

Evanjelický

18 Veď hnev Boží z neba zjavuje sa proti každej bez­božnos­ti a ne­právos­ti ľudí, ktorí ne­právosťou pre­kážajú prav­de,

Ekumenický

18 Boží hnev sa totiž zjavuje z neba proti každej bez­božnos­ti a ne­spravod­livos­ti ľudí, ktorí ne­spravod­livosťou pre­kážajú prav­de.

Bible21

18 Z nebe se zje­vuje Boží hněv pro­ti každé bezbožnosti a ne­pravosti li­dí, kteří svévolně po­tlačují prav­du.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček