EkumenickýRimanom1,11

Rimanom 1:11

List Rimanom

Veď vás túžim vidieť, aby som vám odo­vzdal duchov­ný dar, aby ste ním boli po­sil­není,


Verš v kontexte

10 že vždy vo svojich mod­lit­bách prosím, žeby mi už konečne raz podľa Božej vôle bolo do­priate do­stať sa k vám. 11 Veď vás túžim vidieť, aby som vám odo­vzdal duchov­ný dar, aby ste ním boli po­sil­není, 12 alebo lepšie: aby sme sa na­vzájom vašou a mojou vierou po­vzbudili.

späť na Rimanom, 1

Príbuzné preklady Roháček

11 Lebo túžim vás vidieť, aby som vám mohol udeliť nejaký duchov­ný dar milos­ti, aby ste boli upev­není,

Evanjelický

11 Lebo veľmi túžim vidieť vás, aby som vám na utvr­denie udelil nejaký duchov­ný dar,

Ekumenický

11 Veď vás túžim vidieť, aby som vám odo­vzdal duchov­ný dar, aby ste ním boli po­sil­není,

Bible21

11 Toužím se s vá­mi setkat, abych se s vá­mi podě­lil o nějaký du­chovní dar k vaše­mu po­sílení,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček