EkumenickýPríslovia30,8

Príslovia 30:8

Vzdiaľ odo mňa klam­stvo a lživé slovo! Nedávaj mi chudobu ani bohat­stvo, udeľ mi toľko chleba, koľko po­trebujem,


Verš v kontexte

7 O dve veci ťa prosím, ne­odop­ri mi ich prv, než zo­mriem:
8 Vzdiaľ odo mňa klam­stvo a lživé slovo! Nedávaj mi chudobu ani bohat­stvo, udeľ mi toľko chleba, koľko po­trebujem,
9 aby som sa ne­presýtil, nezap­rel ťa a ne­povedal: Kto je Hos­podin? Aby som ne­schudob­nel a nek­radol a ne­zne­uc­til tak meno svoj­ho Boha.

späť na Príslovia, 30

Príbuzné preklady Roháček

8 már­nosť a lživé slovo vzdiaľ odo mňa; chudoby ani bohat­stva mi nedaj; živ ma po­kr­mom podľa mojej po­treby,

Evanjelický

8 Klam a lživé slovo vzdiaľ odo mňa, ani chudobu ani bohat­stvo mi nedávaj, po­skyt­ni mi toľko chleba, koľko po­trebujem,

Ekumenický

8 Vzdiaľ odo mňa klam­stvo a lživé slovo! Nedávaj mi chudobu ani bohat­stvo, udeľ mi toľko chleba, koľko po­trebujem,

Bible21

8 Klam a lživá slova ode mne vzdal, nedávej mi bo­hatství ani chudobu. Syť mě pokr­mem tak, jak po­tře­bu­ji,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček