RoháčekPríslovia30,8

Príslovia 30:8

már­nosť a lživé slovo vzdiaľ odo mňa; chudoby ani bohat­stva mi nedaj; živ ma po­kr­mom podľa mojej po­treby,


Verš v kontexte

7 Dvoje si žiadam od teba, ne­od­riek­ni mi toho, prv ako zo­mriem:
8 már­nosť a lživé slovo vzdiaľ odo mňa; chudoby ani bohat­stva mi nedaj; živ ma po­kr­mom podľa mojej po­treby,
9 aby som sa ne­na­sýtil a nezap­rel a ne­povedal: Kto je Hos­podin? Alebo aby som ne­schudob­nel a ne­uk­radol a ne­siahol na meno svoj­ho Boha.

späť na Príslovia, 30

Príbuzné preklady Roháček

8 már­nosť a lživé slovo vzdiaľ odo mňa; chudoby ani bohat­stva mi nedaj; živ ma po­kr­mom podľa mojej po­treby,

Evanjelický

8 Klam a lživé slovo vzdiaľ odo mňa, ani chudobu ani bohat­stvo mi nedávaj, po­skyt­ni mi toľko chleba, koľko po­trebujem,

Ekumenický

8 Vzdiaľ odo mňa klam­stvo a lživé slovo! Nedávaj mi chudobu ani bohat­stvo, udeľ mi toľko chleba, koľko po­trebujem,

Bible21

8 Klam a lživá slova ode mne vzdal, nedávej mi bo­hatství ani chudobu. Syť mě pokr­mem tak, jak po­tře­bu­ji,