EkumenickýPríslovia30,9

Príslovia 30:9

aby som sa ne­presýtil, nezap­rel ťa a ne­povedal: Kto je Hos­podin? Aby som ne­schudob­nel a nek­radol a ne­zne­uc­til tak meno svoj­ho Boha.


Verš v kontexte

8 Vzdiaľ odo mňa klam­stvo a lživé slovo! Nedávaj mi chudobu ani bohat­stvo, udeľ mi toľko chleba, koľko po­trebujem,
9 aby som sa ne­presýtil, nezap­rel ťa a ne­povedal: Kto je Hos­podin? Aby som ne­schudob­nel a nek­radol a ne­zne­uc­til tak meno svoj­ho Boha.
10 Ne­ohováraj sluhu pred jeho pánom, aby ťa ne­prek­lial, aby si ty neniesol trest.

späť na Príslovia, 30

Príbuzné preklady Roháček

9 aby som sa ne­na­sýtil a nezap­rel a ne­povedal: Kto je Hos­podin? Alebo aby som ne­schudob­nel a ne­uk­radol a ne­siahol na meno svoj­ho Boha.

Evanjelický

9 aby som sa ne­presýtil a nezap­rel Ťa, aby som ne­povedal: Kto je Hos­podin? alebo aby som ne­schudob­nel a nek­radol, a tak ne­potupil meno svoj­ho Boha.

Ekumenický

9 aby som sa ne­presýtil, nezap­rel ťa a ne­povedal: Kto je Hos­podin? Aby som ne­schudob­nel a nek­radol a ne­zne­uc­til tak meno svoj­ho Boha.

Bible21

9 abych tě přesy­cen ne­zra­di­la nikdy neře­kl: „Kdo je Hospodin?“ Též abych ne­kra­dl, jsa v nouzi, a Boží jméno netu­pil.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček