EkumenickýPríslovia28,14

Príslovia 28:14

Blaho­slavený človek, čo si ustavične za­chováva bázeň, ale kto si za­tvr­dzuje srd­ce, do­stane sa do nešťas­tia.


Verš v kontexte

13 Kto tají svoje pre­vinenia, nebude mať ús­pech, kto ich však vy­zná a zanechá, do­siah­ne milo­sr­den­stvo.
14 Blaho­slavený človek, čo si ustavične za­chováva bázeň, ale kto si za­tvr­dzuje srd­ce, do­stane sa do nešťas­tia.
15 Ako revúci lev a túlavý med­veď je svoj­voľný panov­ník nad bied­nym ľudom.

späť na Príslovia, 28

Príbuzné preklady Roháček

14 Blaho­slavený človek, ktorý sa vždyc­ky strachuje; ale ten, kto za­tvr­dzuje svoje srd­ce, pad­ne do zlého.

Evanjelický

14 Blaho­slavený človek, ktorý vždy zo­stáva v báz­ni, kto si však za­tvr­dzuje srd­ce, upadá do nešťas­tia.

Ekumenický

14 Blaho­slavený človek, čo si ustavične za­chováva bázeň, ale kto si za­tvr­dzuje srd­ce, do­stane sa do nešťas­tia.

Bible21

14 Blaze to­mu, kdo je vž­dy opatrný, kdo zatvrzuje srd­ce, špatně do­padne.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček