EkumenickýPríslovia28,15

Príslovia 28:15

Ako revúci lev a túlavý med­veď je svoj­voľný panov­ník nad bied­nym ľudom.


Verš v kontexte

14 Blaho­slavený človek, čo si ustavične za­chováva bázeň, ale kto si za­tvr­dzuje srd­ce, do­stane sa do nešťas­tia.
15 Ako revúci lev a túlavý med­veď je svoj­voľný panov­ník nad bied­nym ľudom.
16 Vladár, čo stratil súd­nosť, spôsobuje mnoho ú­tlaku, no ten, čo nenávidí ne­op­ráv­nený zisk, bude dlho žiť.

späť na Príslovia, 28

Príbuzné preklady Roháček

15 Revúci lev a behajúci med­veď ­hlad­ný je bez­božný panov­ník nad chudob­ným ľudom.

Evanjelický

15 Vrčiaci lev a útočiaci med­veď je bez­božný panov­ník nad úbohým ľudom.

Ekumenický

15 Ako revúci lev a túlavý med­veď je svoj­voľný panov­ník nad bied­nym ľudom.

Bible21

15 Jako lev řvou­cí, jak med­věd zuřivýje ničemný panovník nad li­dem ubo­hým.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček