Bible21Přísloví28,14

Přísloví 28:14

Blaze to­mu, kdo je vž­dy opatrný, kdo zatvrzuje srd­ce, špatně do­padne.


Verš v kontexte

13 Kdo přikrývá své vi­ny, úspě­chu nedosáhne, kdo vy­znává a opouští je, do­jde mi­losti.
14 Blaze to­mu, kdo je vž­dy opatrný, kdo zatvrzuje srd­ce, špatně do­padne.
15 Jako lev řvou­cí, jak med­věd zuřivýje ničemný panovník nad li­dem ubo­hým.

späť na Přísloví, 28

Príbuzné preklady Roháček

14 Blaho­slavený človek, ktorý sa vždyc­ky strachuje; ale ten, kto za­tvr­dzuje svoje srd­ce, pad­ne do zlého.

Evanjelický

14 Blaho­slavený človek, ktorý vždy zo­stáva v báz­ni, kto si však za­tvr­dzuje srd­ce, upadá do nešťas­tia.

Ekumenický

14 Blaho­slavený človek, čo si ustavične za­chováva bázeň, ale kto si za­tvr­dzuje srd­ce, do­stane sa do nešťas­tia.

Bible21

14 Blaze to­mu, kdo je vž­dy opatrný, kdo zatvrzuje srd­ce, špatně do­padne.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček