EkumenickýPríslovia28,13

Príslovia 28:13

Kto tají svoje pre­vinenia, nebude mať ús­pech, kto ich však vy­zná a zanechá, do­siah­ne milo­sr­den­stvo.


Verš v kontexte

12 Keď spravod­liví jasajú, je to veľká sláva, keď však bez­božníci po­vs­tanú, ľudia sa skrývajú.
13 Kto tají svoje pre­vinenia, nebude mať ús­pech, kto ich však vy­zná a zanechá, do­siah­ne milo­sr­den­stvo.
14 Blaho­slavený človek, čo si ustavične za­chováva bázeň, ale kto si za­tvr­dzuje srd­ce, do­stane sa do nešťas­tia.

späť na Príslovia, 28

Príbuzné preklady Roháček

13 Tomu, kto pri­krýva svoje pre­stúpenia, ne­povedie sa šťast­ne; ale ten, kto vy­zná a opus­tí, doj­de milo­sr­den­stva.

Evanjelický

13 Ten, kto za­krýva svoje pre­vinenia, nebude mať ús­pech, kto však ich vy­zná a opus­tí, dôj­de milo­sr­den­stva.

Ekumenický

13 Kto tají svoje pre­vinenia, nebude mať ús­pech, kto ich však vy­zná a zanechá, do­siah­ne milo­sr­den­stvo.

Bible21

13 Kdo přikrývá své vi­ny, úspě­chu nedosáhne, kdo vy­znává a opouští je, do­jde mi­losti.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček