EkumenickýPríslovia25,27

Príslovia 25:27

Jesť pri­veľa medu nie je dob­ré ani skúmať slávu iných slávu ne­prinesie!


Verš v kontexte

26 Ako zmútený prameň a znečis­tená studňa je spravod­livý, čo ustupuje bez­božníkovi.
27 Jesť pri­veľa medu nie je dob­ré ani skúmať slávu iných slávu ne­prinesie!
28 Mes­to zbúrané, bez hradieb, to je muž, čo sa ne­ov­láda.

späť na Príslovia, 25

Príbuzné preklady Roháček

27 Jesť mnoho medu nie je dob­re, tak vyhľadávať vlast­nú slávu nie je slávou.

Evanjelický

27 Nie je dob­re jesť veľa medu, pre­to šet­ri s po­chval­nými slovami.

Ekumenický

27 Jesť pri­veľa medu nie je dob­ré ani skúmať slávu iných slávu ne­prinesie!

Bible21

27 Jíst mno­ho medu ne­mu­sí být dobré, usilovat o slávu může být ne­slavné.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček