EvanjelickýPríslovia25,27

Príslovia 25:27

Nie je dob­re jesť veľa medu, pre­to šet­ri s po­chval­nými slovami.


Verš v kontexte

26 Spravod­livý, čo sa za­kolíše pred bez­božným, je ako skalené žried­lo a skazený prameň.
27 Nie je dob­re jesť veľa medu, pre­to šet­ri s po­chval­nými slovami.
28 Muž, ktorý ne­ov­láda svoj­ho ducha, je ako pre­borené mes­to bez hradieb.

späť na Príslovia, 25

Príbuzné preklady Roháček

27 Jesť mnoho medu nie je dob­re, tak vyhľadávať vlast­nú slávu nie je slávou.

Evanjelický

27 Nie je dob­re jesť veľa medu, pre­to šet­ri s po­chval­nými slovami.

Ekumenický

27 Jesť pri­veľa medu nie je dob­ré ani skúmať slávu iných slávu ne­prinesie!

Bible21

27 Jíst mno­ho medu ne­mu­sí být dobré, usilovat o slávu může být ne­slavné.