EkumenickýPríslovia25,28

Príslovia 25:28

Mes­to zbúrané, bez hradieb, to je muž, čo sa ne­ov­láda.


Verš v kontexte

26 Ako zmútený prameň a znečis­tená studňa je spravod­livý, čo ustupuje bez­božníkovi.
27 Jesť pri­veľa medu nie je dob­ré ani skúmať slávu iných slávu ne­prinesie!
28 Mes­to zbúrané, bez hradieb, to je muž, čo sa ne­ov­láda.

späť na Príslovia, 25

Príbuzné preklady Roháček

28 Pre­borené mes­to, bez múru, je muž, ktorý ne­ov­láda svoj­ho ducha.

Evanjelický

28 Muž, ktorý ne­ov­láda svoj­ho ducha, je ako pre­borené mes­to bez hradieb.

Ekumenický

28 Mes­to zbúrané, bez hradieb, to je muž, čo sa ne­ov­láda.

Bible21

28 Bez­branné město, zborcená hradbaje ten, kdo sám sebe ne­zvládá.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček