EkumenickýPríslovia21,5

Príslovia 21:5

Plány usilov­ného iste vedú k zisku, no k nedostatku smeruje každý, kto sa náh­li.


Verš v kontexte

4 Po­výšenec­ký po­hľad a naduté srd­ce, hoci sú svet­lom pre bez­božníkov, sú hriechom.
5 Plány usilov­ného iste vedú k zisku, no k nedostatku smeruje každý, kto sa náh­li.
6 Po­klady zís­kané falošným jazykom sú pr­chavou parou pre tých, čo hľadajú sm­rť.

späť na Príslovia, 21

Príbuzné preklady Roháček

5 Myšlien­ky usilov­ného vedú iba k zis­ku; ale každý, kto spiecha, robí to iba na nedos­tatok.

Evanjelický

5 Úmys­ly usilov­ného vedú iste k hoj­nos­ti, ale každý, kto sa prenáhľuje, utr­pí len škodu.

Ekumenický

5 Plány usilov­ného iste vedú k zisku, no k nedostatku smeruje každý, kto sa náh­li.

Bible21

5 Plá­ny pracovi­tých vedou k zisku, zbrklost přináší jenom chu­do­bu.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček